Akıllı Tarım Nedir?

Akıllı tarım, tarımsal verimliliğini artırmak için toprak ve ürün yönetimini, kaynakların daha ekonomik kullanımı ile çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan tekniktir. Tarım sektöründe iklim değişikliğinin de etkisi ile kontrol edilemeyen faktörler, ürün kayıplarını artırmaktadır. Yapılan araştırmalar toprağın niteliği ve organik yapısının dikkate alınması, drenaj ve sulama uygulamaları, tohum seçim ve ekim metodu, toprak ve bitki besleme uygulamaları, bitki koruma uygulamaları, hasat teknikleri vb. konularda geleneksel metodların profesyonel bir şekilde izleme olanağı sunmadığını göstermektedir. 

 

Dijital izleme metotlarında sensör, kamera, uydu vb. kanallardan toplanan bilgiler sistematik olarak konum bazlı depolanmakta ve çeşitli algoritmalarla anlamlandırılarak sebep sonuç ilişkileri raporlanabilmekte, uygun veriler cep telefonlarından anlık bilgi olarak iletilebilmektedir. Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren dijital teknolojiler karar destek platformlarına veri sağlayan aracılar görevini görmektedir. Tarım alanlarının genişletmek yerine daraldığı dünyamızda girdi maliyetlerini azaltıp verimi artırmak gereği açıktır.