Mobil Uygulamaların Hayatımızdaki Yeri

Günümüz şartları teknolojinin gidiş hattına göre değişmektedir. Bundan 10 yıl öncesinde bilgiyi depolamak (arşivlemek) çok önemliyken, şimdilerde daha fazla bilgiye ve her yerden ulaşabilmek çok daha önemli hale gelmiştir. Günlük hayatta dışarı çıkacağımız zaman birçoğumuz mobil cihazlarımızdan hava durumuna, yol durumuna (büyük şehirlerde yaşayanlar özellikle trafik durumuna ve alternatif güzergâhlara) ,hatta gideceğimiz mekân hakkında bilgi edinebileceğimiz çeşitli uygulamalara göz atmaktayız. Toplu taşıma araçlarında kitap, gazete, dergi okuyan, sohbet eden kişiler mobil cihazları ile uğraşanlara göre daha az bir kesimi oluşturmaktadır. Mobil cihaz kullanım sürelerinde büyük payı sosyal medya uygulamaları ve oyunlar almaktadır.

Son dönemlerde mobil teknoloji aynı zamanda giyilebilir teknoloji olarak da kendisini göstermeye başlamıştır. Saat, gözlü , t-shirt, eldiven gibi nesneler giyilebilir teknolojinin somut örnekleridir.

Mobil uygulamaların yaygınlaşmasında en büyük faktör mobil uygulamaların hayatımızı oldukça kolaylaştırmasıdır.

Alışveriş, bankacılık vb. gibi işlemler büyük ölçekte donanım cihazları gerekmeksizin yapılabilmektedir.

Aynı şekilde sosyal ağlar bu cihazlar aracılığıyla etkin bir biçimde kullanılabilmektedir. Teknolojinin sürekli gelişmesi sonucunda, bant genişliği, veri kapasitesinin sınırlı olması, güvenlik ve coğrafi konum belirleme gibi sorunlarda ilerleme kaydedilmesiyle mobil uygulamalardan daha etkili ve daha az maliyetle fayda sağlanmaktadır. Örneğin; uçak biletini her an mobil cihazlar vasıtasıyla satın almak, acil durumlarda en yakın eczane, hastane vb. konum bilgilerine ulaşmak hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlamaktadır.

Kurumlar bazında da mobil uygulamalar gittikçe daha çok tercih edilmektedir. Çünkü zaman ve mekândan bağımsız olarak bir şirket, verilerine güvenilir, rahat ve hızlı erişim sağlayabilmektedir. Özellikle teknoloji değişiminin hızlı olduğu günümüzde sosyal ağ ya da teknolojiyi yakından takip eden şirketlerin müşteri memnuniyeti açısından ayakta kalabilmeleri daha da sağlamlaşacaktır.

Mobil uygulama kullanma yaklaşımını yakalayamayan şirketlerin uzun vadede değer kaybedecekleri öngörülmektedir.

Bu bağlamda, mobil altyapısına sahip olmanın günümüz şartlarında rekabetçi bir güç elde edebilmek için zorunlu bir faktör olduğu görülmektedir.