Tarımda Kullanılan 7 Teknoloji

Teknolojinin günümüzde en fazla dönüştürmeye başladığı sektör tarımdır. Emek yoğun olarak bilinen ancak sermaye yoğun olarak şekillenen tarım sektörünün, bilgi yoğun bir sektör olmaya evrildiğine hep birlikte şahit oluyoruz. Bu açıdan tarımda bölgesel bir üs ve tedarik merkezi olmak kadar, tarım teknolojileri ile katma değer üretmek de büyük önem taşımaktadır. Güncel veriler bize bugün tarımın büyük bir girişimcilik sektörü olduğunu, ileri teknolojinin uygulama alanı haline geldiğini, dolayısıyla büyük bir katma değer zincirinin kurulabileceğini göstermektedir.

2050'ye kadar dünya nüfusunun 10 milyara ulaşacak ve küresel gıda üretiminin ikiye katlanacak olması, tarımsal faaliyetlerinin sadece çiftçiler tarafından değil aynı zamanda toplum tarafından da takip edilmesini sağlıyor. Uzmanların tespitleriyle söylemek gerekirse, eski “tarım”, artık “tarım-gıda” haline gelmiş ve sektör, diğer sektörlere benzer şekilde, ulusal sınırları aşan kurumsal ağ desteği ile dünya piyasasına mal ve ürün arz eden bir görünüm kazanmıştır.

İnovatif gıda ürünleri geliştirme konusunda yol kat eden ülkeler incelendiğinde, küresel girişimcilik endeksi, inovasyon kapasitesi, üniversite-endüstri işbirlikleri, Ar-Ge harcamaları, risk sermayesi yatırımları, tarım üreticisi desteği ve her 1000 çalışan içindeki araştırmacı sayısı gibi başlıklarda hazırlıklarını tamamladıkları görülmektedir. Tüketicilerin beklentilerine yönelik, sosyal, çevresel ve ahlaki standartlara uygun kaliteli ürün üreten veya üretilmesine katkı sağlayan teknolojilere yatırımın yol haritası ise; bilgi, finans, verimlilik, izlenebilirlik ve yönetişim konularında ekosistemlerin geliştirilmesiyle şekillenmektedir.

 

  • Sulama ve Gübreleme Teknikleri

 

  • Tarım Otomasyonları

 

  • Drone Teknolojisiyle Takip ve Analiz

 

  • Dijital Böcek Kapanları

 

  • Erken Uyarı Sistemleri

 

  • Lazerli Korkuluk Uygulamaları

 

  • Akıllı Sulama